Dịch vụ hội thảo chuyên đề


Giá dịch vụ: 1.000.000đ/lần

Đây là gói dịch vụ Giảng dạy về sức khỏe dành cho các TỔ CHỨC, công ty, nhóm... được thiết kế với hình thức những buổi Hội thảo chuyên đề về sức khỏe, dinh dưỡng, và phòng bệnh.

Dịch vụ cung cấp kiến thức nhằm nâng cao sức khỏe cho một nhóm người nhất định, từ đó góp phần nâng cao giá trị của tổ chức, và thể hiện sự quan tâm của tổ chức đối với người tham dự.

Nội dung


  • Thuyết trình về bất kỳ chủ đề sức khỏe, dinh dưỡng và phòng bệnh theo yêu cầu.
  • Giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe dinh dưỡng và phòng bệnh theo chủ đề.
  • Hướng dẫn thực hành tại chỗ (nếu được).


Quyền lợi


  • Giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các chủ đề trong buổi hội thảo.


Lưu ý:

  • Đăng ký sử dụng dịch vụ trước buổi hội thảo 2 tuần để câu lạc bộ có thể chuẩn bị được tốt nhất.


Bs. Nguyễn Văn Anh

Theo dõi qua

         

Gửi thắc mắc