Dịch vụ


Dịch vụ "Tư vấn VIP"
Tư vấn VIP
500.000đ/lần
Dịch vụ Dinh dưỡng VIP
Dinh dưỡng VIP
1.000.000đ/lần
Dịch vụ Dinh dưỡng cá nhân
Dinh dưỡng cá nhân
1.500.000đ/tháng
Dịch vụ Dinh dưỡng gia đình
Dinh dưỡng gia đình
3.000.000đ/tháng
Dịch vụ Hội thảo chuyên đề
Hội thảo chuyên đề
1.000.000đ/lần

Hệ thống CLB

CLB Dinh dưỡng cộng đồng
CLB Dinh dưỡng lâm sàng
CLB Dinh dưỡng sinh viên

Theo dõi qua

         

Hỗ trợ trực tuyến

Gửi thắc mắc