Dịch vụ


Dịch vụ "Tư vấn VIP"
Tư vấn VIP
500.000đ/lần
Dịch vụ Dinh dưỡng VIP
Dinh dưỡng VIP
1.000.000đ/lần
Dịch vụ Dinh dưỡng cá nhân
Dinh dưỡng cá nhân
1.500.000đ/tháng
Dịch vụ Dinh dưỡng gia đình
Dinh dưỡng gia đình
3.000.000đ/tháng
Dịch vụ Hội thảo chuyên đề
Hội thảo chuyên đề
1.000.000đ/lần

Bs. Nguyễn Văn Anh

Theo dõi qua

         

Gửi thắc mắc